Dirección General: Jesús Rivera Zúñiga

Al Vuelo-Maná

Por Pegaso

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipí.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tí.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipi, pa-ti-pi-ti, pa-tipi- tipi, patipi patipi tipitti-tí.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipí.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tí.

Maná, maná.

Pa-ti, pa-ti, pa-ti-pi-ti, pa-tipi, pa-tipi, patipi tipiti-tí.

Ma, nama, na, mana, mana, má,

ma, ma, ma, maná, ma…

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipí.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-ti.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipi, pa-tipi, pa-tipi, pa-tipi, tipi-ti, ti.

Maná, maná, ma-mana-má,

Mana, maná, má, mana-má,

I-mini-mo-mo, muap, piriripí… pi…

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipi.

Maná, maná.

Pa-ti, pití.

Maná, maná.

Pa-ti, pi-tipi, pa-tipi, pa-tipi, pa-tipi, tipi, ti-ti.

Deja una respuesta